Ordinationsassistenz, Administration, Sprechstundenhilfe, Persönlichkeit, Gesundheit


Az alábbi engedélyezett képzéseinket kínáljuk TÁMOP, GINOP, illetve egyéb pályázati forrást felhasználó partnereink számára.


Esélyegyenlőségi képzés (E-000818/2014/D007)

Képzés célja a törvényi háttér, illetve a gazdasági szempontok teljes körű megismerése. Továbbá az, hogy a résztvevő a szerep humán vonatkozásaival teljes mértékben azonosulni tudjon, a szükséges attitűdöt társai felé megfelelően közvetíteni tudja.

Tartalom:

Esélyegyenlőségi Törvény és az Egyenlő Bánásmód Hatóság megismerése; Feladatok, felelősségek, kompetenciák; Ráfordítások és megtérülések; Támogatások; Érintett csoportok; Problematikus munkahelyi környezet; Eszközök, módszerek, problémás szituációk ellátására
Kommunikáció eltérő érdekeltségű és adottságú csoportokkal; Igényfelmérési lehetőségek; Eredményességi mutatók

Óraszám: 16 óraTárgyalástechnikai készségek fejlesztése (E-000818/2014/D003)

Képzés célja a mindennapi életben előforduló tárgyalási szituációk megfelelő kezelése, érdekérvényesítő módszerek elsajátítása. Megismerni a sikeres tárgyalások módszertanát és eszköztárát (praktikus, kézzelfogható tárgyalási fogások), és ezek tudatos alkalmazása.

Tartalom:

Az eredményes tárgyaló - készségek és adottságok. A tárgyalások előkészítése, felkészülés egy tárgyalásra.
Tárgyalási technikák és taktikák. A csoportos tárgyalási helyzetek és gyakorlásuk. Kritikus tárgyalási helyzetek kezelése.

Óraszám: 20 óraHatékony feladatszervezéshez szükséges készségek fejlesztése (E-000818/2014/D005)

A képzés célja azon ismeretek megszerzése és készségek fejlesztése, melyek hozzájárulnak a hatékonyabb feladatszervezéshez és végrehajtáshoz.

Tartalom:

Feladatok és azok megvalósításához szükséges eszközök azonosítása. Lehetséges problémák feltérképezése. A végrehajtás megtervezése, megszervezése és ellenőrzése. Időgazdálkodási tippek. Kommunikációs ismeretek, gyakorlati technikák. Érzelmi intelligencia. Konfliktus- és stressz kezelési alapok és gyakorlati alkalmazás. Változások kezelése. Személyiség ismeret, gyakorlati tippek.

Óraszám: 24 óra; 16 óraÉrzékenyítő tréning (E-000818/2014/D006)

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a megszokottól eltérő, megváltozott élethelyzetekre, szituációkra adandó adekvát megoldásokkal.

Tartalom:

Alapvető kommunikációs ismeretek elsajátítása, érzelmi intelligencia fejlesztése. Megváltozott élethelyzetek típusai, mintái, helyzetgyakorlat ezek pontosabb megismerésére. Megváltozott munkaképességűek és az épek közti különbözőségek típusai, mintái, helyzetgyakorlatok ezek pontosabb megismerésére. Megoldási javaslatok bemutatása a különbözőségek megfelelő kezelésére, megoldására a mindennapi életből vett szituációktól kezdve a munka világáig. Motiváció, motiválási lehetőségek minták

Óraszám: 16 óraTáblázatkezelés (E-000818/2014/D001)

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a táblázatkezelő program alapvető funkcióit, a táblázatos forma előnyeit, a formázás lehetőségeit. Megtanulják az egyszerű számítási műveletek és munkalapfüggvények használatát, ezek ismeretében pedig az összetett képletek alkalmazási lehetőségeit is.

Tartalom:

 • Adatbevitel lehetősége. A táblázatkezelő programban alkalmazható adattípusok és azok tulajdonságuk.
 • Képletek és egyszerűbb függvények és a cellahivatkozások használatának az általános áttekintése (Szum, Átlag, Min, Max).
 • Képletvizsgálat az Excelben.
 • Táblázatok formázásának szabályai és lehetőségei.
 • Oldalbeállítás nyomtatás előkészítés, mentés illetve adatok táblázatok exportálásának és importálásának lehetőségei.
 • További függvények elérésnek lehetősége. (Ha, Darab függvények, Szumha, stb)
 • Diagramok felépítése, készítésének a menete és utólagos formázásának a lehetőségei.
 • Kimutatás táblázatok (Pivot táblák) készítése, formázása.
 • További számítások készítése a kimutatás táblázatokban.
 • Cellák statikus és dinamikus formázása feltételes formázás.
 • Ellenőrzött adatbevitel és a cellák védelmének illetve a munkalapok és munkafüzetek védelmének tárgyalásával.

Óraszám: 32 óra; 20 óra; 16 óra


 
Szövegszerkesztés (E-000818/2014/D002)

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a szövegszerkesztő program alapvető funkcióit, a program formai előnyeit, a formázás lehetőségeit. Megtanulják az egyszerű szövegszerkesztési műveletek használatát.

Tartalom:

 • Szöveg felépítése, fontosabb egységei.
 • Szöveg kijelölésének a lehetőségei a Word programban.
 • A Word program képernyőjének felépítése, általános beállításai.
 • A karakter és bekezdés formázási parancsok áttekintése.
 • Képek beillesztésének és formázásának a lehetőségei.
 • Táblázatok beszúrása és formázása a Word programban.
 • Oldalbeállítás, és nyomtatás.
 • Hasábok kezelése és más szakasz szintű műveletek.
 • Stílusok alkalmazása és használata.  (karakter és bekezdés stílusok).
 • Kördokumentumok készítése.

Óraszám: 32 óra

 

Munkaügyi ismeretek - Kiválasztás és interjútechnika (E-000818/2014/D004)

A képzés célja a kiválasztás és interjútechnika főbb elemeinek megismerése, és azok készség szintű elsajátítása.

Tartalom:

A pályázott munkakör jellegzetességeinek megismerése, azonosítása. Milyen szervezetek segítik a felkészülést? A különböző hirdetési felületek jellemzői. Önéletrajzírás, önéletrajz értékelés: a kiválasztó lehetséges szempont rendszere. A képesség, személyiség és kompetencia tesztek megismerése. Az interjú szerepe, interjútípusok. A tesztbeszéd szerepének megértése. A diszkrimináció jelentése, törvényi háttere, elkerülésének jelentősége. Az Esélyegyenlőségi Hatóság feladata.
 
Óraszám: 20 óraRacionális vásárlói döntések, javak eredményes beszerzése (E-000818/2014/D008)
 
A képzés célja a résztvevő felkészítése arra, hogy képes legyen racionálisabb vásárlói döntéseket hozni, képes legyen a valós szükségletek alapján különböző szolgáltatások, illetve különböző értékű közvetlenül felhasználható vagy alapanyagnak felhasználható javak eredményes beszerzésére. A tananyagegység célja a racionális vásárlás, áruk és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó szempontrendszer, fontosabb fogalmak és követendő útmutatások megismerése, elsajátítása.
 
Tartalom:

 • Racionális vásárlás. Vásárlói döntések. Emocionális és racionális elemek és döntéshozatali szempontok és szabályok a javak vásárlásában, beszerzési alapismeretek, kisebb és nagyobb értékű javak, tájékoztatók, kiadványok és egyéb dokumentumok felhasználása a vásárlási folyamatban
 • Vásárlási (döntési) folyamat lépései
 • A racionális vásárlási/megrendelői döntésekhez kapcsolódó pénzügyi ismeretek, szempontrendszer.
 • Követendő és negatív példák, esettanulmányok
 • Információáramlás, kommunikáció szerepe és jelentősége
 • Vásárlás informatikai támogatása és az emberi tényező
 • A bizalom szerepe. Érdekellentétek, konfliktuskezelés
 • A vásárlási folyamat eredménye és annak kezelése.

Óraszám: 24 óra


 

kraftwerk | Agentur für neue Kommunikation