A képzés célja:

Gyakorlati segítséget nyújtani a résztvevőknek a munkanap legcélszerűbb felhasználásához, ezen belül kiemelten kezelve a munkaidő hatékonyság kérdését.
A résztvevők legyenek motiváltak változtatni, alakítani munkavégzési rendszerüket a hatékonyság és eredményesség érdekében.
Legyenek képesek saját munkaidejük és feladataik összehangolására és hatékony szervezésére.
A résztvevők legyenek tisztában saját működési stílusukkal, annak az időgazdálkodásra gyakorolt hatásával.
Alakítsanak ki és tartsanak fent egy saját, hatékony idő- és feladatkezelő rendszert.

Feldolgozott témakörök:

Napi működés és teljesítmény:

 • az idő-feladat-eredmény egyensúlya
 • napi teljesítmény görbe (tényleges és optimális)
 • egyéni energia és motivációs szint

Az időgazdálkodás és munkaszervezés rendszere - Gyors eredményt hozó technikák:

 • azonnaliság, készenlét, perfektcionizmus, fontosság, segítés és a halogatás csapdája
 • csapdahelyzetek azonosítása és egyéni kezelési módok kidolgozása

Az idő, mint konstruktív stressz:

 • konstruktív és destruktív stressz
 • időnyomás alatti viselkedés és reakciók
 • egyéni stressz kezelési technikák
 • csoportos stressz kezelés

Aktivitás és változás:

 • változási ciklus
 • a változással szembeni ellenállás
 • személyes motiváció
 • aktivitás és lendület
 • hatékony kommunikáció, „nem”-et mondás és asszertivitás
 • konstruktív megállapodások

Személyes erőforrás gazdálkodásom:

 • work-life balanace
 • lemerülés, töltekezés, szinten-tartás
 • személyes lehetőségek tárháza

A tréningen fejlesztett készségek és kompetenciák:

 • önismeret, önreflexió
 • hatékony szervezés és munkamódszerek használata
 • strukturálás, korszerű priorizálás
 • változási hajlandóság, változtatási képesség
 • konstruktív problémamegoldás
 • hatékony kommunikáció


A képzés időtartama: 2 nap

Képzési kalendárium

Érdekli a személyes hatákonyság növelése? Nézze meg kínálatunkat: Személyes hatékonyság

Jelentkezés