A szervezeten belüli elégedettséget, elkötelezettséget erősen befolyásolja, hogy a munkatársak hogyan tudnak bánni a felmerülő ellentéteikkel, eltérő igényeikkel, szokásaikkal, módszereikkel és konfliktusaikkal. Ezek nemritkán nehéz, feszültségkeltő helyzetekké válnak, amelyek rongálják a kapcsolatokat – pedig nem kellene, hogy így legyen! Az asszertív kommunikáció ebben a témában jelent segítséget: olyan módszert ad, amellyel a személyközi stressz és a konfliktusok jelentősen csökkenthető.

A képzés célja:

A résztvevők helyzetgyakorlatok, csoportmunkák és kérdőívek segítségével megismerik és fejlesztik egyéni és lehetséges önérdek érvényesítő kommunikációs stílusukat, ezáltal hatékonyabban tudnak együttműködni, kevesebb konfliktusuk lesz és csökken a rájuk nehezedő stressz.

A képzés eredményei:

A résztvevők tisztábban látják, hogy a különböző kommunikációs eszközök milyen hatást váltanak ki a másik félből (pl. agresszió hatása, indirekt, célozgató kommunikáció következményei stb.), gyakorlati módszert kapnak ahhoz, hogyan építsék fel a közlésüket. Konkrét változtatási tervvel térnek vissza a szervezetbe: helyzetek, személyek, kapcsolatok stb. kapcsán, amelyekben érzik a változtatás szükségességét a hatékonyabb együttműködés kialakításáért.

A képzés tartalma:

 • Mikor érdemes, és mikor nem érdemes asszertivitást alkalmazni?
 • A munkahelyi strukturált kommunikációs folyamatokról.
 • Metakommunikáció, gesztusnyelv alkalmazása a kommunikációban.
 • Melyik módon kezeli Ön a konfliktusait? Konfliktuskezelésről stressz-kezelésről röviden.
 • Kapcsolatot erősítő kommunikáció a gyakorlatban
 • A közlés felépítése és várható fogadtatása – hogyan védhető ki a konfliktus?
 • Asszertív készségek a kérések előterjesztésekor. Hogyan mondjunk nem-et?
 • Jártasságok a figyelésben. A legfontosabb kommunikációs technikák.
 • Az aktív hallgatás és figyelés jelei, alapvető technikája.
 • Az aktív figyelés leggyakoribb hibái.
 • Nehezen kezelhető helyzetek általában és konkrétan.
 • „Receptek” nehéz helyzetekre

A képzés során alkalmazott fő módszertan:

Helyzetgyakorlat, amelyekben a résztvevők dolgozhatnak saját nehézségeiken. A képzés során asszertivitást felmérő tesztet töltenek ki, amely a kapcsolataik asszertivitás szempontjából történő áttekintését szolgálja.

A képzés időtartama: 2 nap

Képzési kalendárium

Érdekli a személyes hatákonyság növelése? Nézze meg kínálatunkat: Személyes hatékonyság

Jelentkezés