A képzés célja:

A különféle vezetési stílusok és szerepek megismerése, az egyéni vezetői szemlélet kialakítása és formálása. A vezetői készségek fejlesztése helyzetgyakorlatokon keresztül.

 
Ajánljuk azoknak a vezetőknek, akik:

 • tudatosan szeretnék kialakítani egyéni stílusukat,
 • fejleszteni szeretnék ismereteiket korszerű, eredményes módszerekkel,
 • kezdő vezetők,
 • még csak készülnek erre a szerepre.

A képzés tartalma:

„Szerződéseink” a vezetésben, a vezetés tartalma és szemlélete

 • a vezetés funkciói, vezetői tevékenységek
 • szervezet és vezetés, szervezet és vezető
 • vezetési stílusok; vezetői felfogások
 • az önismeret szerepe a vezetésben

A vezetői kommunikáció

 • az információ áramlása a szervezetben
 • a kapcsolat- és feladatorientált vezetői kommunikáció hatásai
 • a vezetői kommunikáció fontos eleme: az aktív hallgatás
 • speciális vezetői kommunikációs helyzetek

Hogyan teremtsünk időt vezetői feladatainkhoz - vezetői időszervezés

 • az időhöz való személyes viszonyulásunk
 • célkitűzési elvek a gyakorlatban, prioritások állításának módszerei
 • csapatmunka, szervezés
 • a delegálás mint időszervező és fejlesztő eszköz
 • Az eredménytelen delegálás okai

Az empátia haszna a vezetésben

 •  az empátia fogalma, szintjei
 • fejleszthetősége és fejlesztése

A vezető, mint konfliktusmenedzser

 • a konfliktus megelőzésére és kézben tartására irányuló módszerek
 • a konfliktus érzelmi összetevőinek kezelése
 • a konfliktusfeloldás módszere
 • 4 lehetőség a konfliktusfeloldás módszerének alkalmazására

A motiváció fontossága és lehetőségei

 • a motivációban rejlő lehetőségek
 • saját munkamotivációm és hogyan tudhatom meg a munkatársaim motivációit?
 • jutalom és büntetés viszonya, alkalmazása; mivel és hogyan jutalmazzunk?
 • motiválás szemléletváltással, a meggyőző kommunikáció alkalmazásával
 • hogyan motiváljam az alacsony teljesítményű kollégámat?


A képzés időtartama: 3 nap 

Képzési kalendárium

Érdeklik a vezetőfejlesztő programok? Nézze meg vezetői kínálatunkat: Vezetőfejlesztés

Jelentkezés