ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (HU)

Adatkezelő(k)

WIFI Hungária Oktató és Továbbképző Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Bajza utca 24. III. emelet. Telefon: +36 (1) 4880 880,

E-mail: info@wifi.hu

Az adatkezelés célja(i)

Rendezvényszervezés: a résztvevő adatainak nyilvántartása, résztvevői lista elkészítése, az eseményen fénykép, kép- és hangfelvétel készítése, közzététele, program-tájékoztatás.

Kapcsolattartás: az Ön által képviselt céget/intézményt érintő ügyekben közvetlen kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja

Kapcsolattartás: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződéses kapcsolat előkészítése.

A kezelt személyes adatok köre

• Név, az Ön azonosítása céljából;

• Telefonszám, az Önnel történő kapcsolattartás céljából;

• E-mail cím, az Önnel történő kapcsolattartás céljából;

• Foglalkoztató neve, közvetlen üzleti kapcsolatépítés elősegítése céljából;

• Beosztás, közvetlen üzleti kapcsolatépítés elősegítése céljából;

• a rendezvényen Önről készült felvétel, a WIFI Hungária Kft. online és print kiadványaiban, publikációiban vagy más médiában megjelenő anyagaiban, továbbá a WIFI Hungária Kft. honlapján közzététel céljából.

Az adatkezelés időtartama

A rendezvényen történt részvételétől számított 2 évig, amennyiben szerződéses kapcsolatba az általunk nyújtott szolgáltatások vonatkozásában nem lép velünk.

Az adattovábbítás

Rendezvényszervezés: az Ön regisztráció során megadott adatai nem kerülnek megosztásra harmadik fél számára; a rendezvényen készült fénykép, kép- és hangfelvétel a nyilvánosság számára elérhetővé válik.

Kapcsolattartás: az Ön adatait az adatkezelő(k) harmadik fél részére nem továbbítják.

Az adatfeldolgozók

Adatfeldolgozók számára az Ön adatait a rendezvénnyel kapcsolatban nem továbbítjuk.

Az érintett

adatkezeléssel

kapcsolatos jogai

és jogorvoslati

lehetőségei

Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jogát is érvényesítheti. A kérelmet a jurcsisin.judit@wifi.hu e-mail címen terjesztheti elő.

Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a fenti e-mail címen fordulhat az adatkezelőhöz, illetve jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz, valamint az alábbi elérhetőségen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kérjük, amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatónkkal és az abban foglaltakkal nem ért egyet, vagy egyéb kérése, kérdése van, jelezze felénk. Amennyiben erre vonatkozóan nem kapunk visszajelzést Öntől, úgy tekintjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakhoz Ön hozzájárul.