A WIFI Hungária Oktató és Továbbképző Intézet engedélyezett felnőttképzési intézmény. 

Nyilvántartásba vételi / engedély számunk: E-000818/2014

A nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. október 10. 

Nyilvántartásba vett képzéseink "D" képzési körösek. 

Engedélyezett programjainkon való részvétel előtt, lehetőség van igénybe venni az előzetes tudásszint felmérést. Erről bővebben tájékozódhat kollégáinknál, a képzésre történő jelentkezés alkalmával, illetve a jelentkezési lapon jelezheti ezen szándékát. 

Az engedélyezett képzési programok, intézményünk ügyfélszolgálatán is megtekinthetőek. 

ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEINK

Táblázatkezelés (E-000818/2014/D001)

Képzési program célja: a program célja az, hogy a résztvevők megismerjék a táblázatkezelő program alapvető funkcióit, a táblázatos forma előnyeit, a formázás lehetőségeit. Megtanulják az egyszerű számítási műveletek és munkalapfüggvények használatát, ezek ismeretében pedig az összetett képletek alkalmazási lehetőségeit is.

Óraszám: 32 óra

Szövegszerkesztés (E-000818/2014/D002)

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a szövegszerkesztő program alapvető funkcióit, a program formai előnyeit, a formázás lehetőségeit. Megtanulják az egyszerű szövegszerkesztési műveletek használatát.

Óraszám: 32 óra

Tárgyalástechnikai készségek fejlesztése (E-000818/2014/D003)

Képzés célja a mindennapi életben előforduló tárgyalási szituációk megfelelő kezelése, érdekérvényesítő módszerek elsajátítása. Megismerni a sikeres tárgyalások módszertanát és eszköztárát (praktikus, kézzelfogható tárgyalási fogások), és ezek tudatos alkalmazása.

Óraszám: 20 óra

Munkaügyi ismeretek - Kiválasztás és interjútechnika (E-000818/2014/D004)

A képzés célja a kiválasztás és interjútechnika főbb elemeinek megismerése, és azok készség szintű elsajátítása.

Óraszám: 20 óra

Hatékony feladatszervezéshez szükséges készségek fejlesztése (E-000818/2014/D005)

A képzés célja azon ismeretek megszerzése és készségek fejlesztése, melyek hozzájárulnak a hatékonyabb feladatszervezéshez és végrehajtáshoz.

Óraszám: 24 óra

Érzékenyítő tréning (E-000818/2014/D006)

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a megszokottól eltérő, megváltozott élethelyzetekre, szituációkra adandó adekvát megoldásokkal. 

Óraszám: 16 óra

  

Esélyegyenlőségi képzés (E-000818/2014/D007)

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos törvényi előírásokat, valamint elsajátítsák azokat a legfontosabb készségeket, melyek segítik ezen ismeretek mindennapi alkalmazását. 

Óraszám: 16 óra

  

Racionális vásárlói döntések, javak eredményes beszerzése (E-000818/2014/D008)

A képzés célja a résztvevő felkészítése arra, hogy képes legyen racionálisabb vásárlói döntéseket hozni, képes legyen a valós szükségletek alapján különböző szolgáltatások, illetve különböző értékű közvetlenül felhasználható vagy alapanyagnak felhasználható javak eredményes beszerzésére. A tananyagegység célja a racionális vásárlás, áruk és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó szempontrendszer, fontosabb fogalmak és követendő útmutatások megismerése, elsajátítása.

Óraszám: 24 óra

 

Vezetői GPS – A tudatos vezetők iránymutatója (E-000818/2014/D009)

A képzés célja a különböző vezetési stílusok megismerésével a résztvevők kialakítják egyéni vezetői szemléletüket, fejlesztik vezetői készségeiket. A hatékony időbeosztás, a csapatmenedzselés és a delegálás eszközeivel ismerkednek meg. Megtanulják visszajelzésekkel motiválni munkatársaikat és megfelelően kezelni a konfliktusokat. A résztvevők eredményesebb, kiegyensúlyozottabb vezetőkké válnak a képzés segítségével.

Óraszám: 24 óra

 

Hatékony kommunikációs készségek fejlesztése (E-000818/2014/D010)

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek olyan kommunikációs eszközökkel és készségekkel, melyek segítségével képesek lesznek magabiztosabban és hatékonyabban kommunikálni mind szóban, mind írásban és telefonon. Megismerik az információátadás szabályait, és a különböző kérdezéstechnikákat. A résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket is kapnak az asszertív – önérdek érvényesítő – kommunikáció elsajátításához.

Óraszám: 24 óra

Hatékonyságnövelés az irodai környezetben (E-000818/2014/D011)

A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak a mindennapi vállalati-gazdasági környezetben szerepük, helyzetük, meghatározására (Ki vagyok én? Miért fontos az én munkám? Mivel járulok hozzá a vállalati-gazdasági értékek növeléséhez?). A résztvevők ismerjék meg a kommunikáció fogalmát, jelentőségét, az információ áramlás és a kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeit. A résztvevők ismerjék meg a LEAN-t, mint a hatékonyságnövelés új módszerét, annak fogalmát, fajtáit, szükségességét.

Óraszám: 24 óra

Belső oktatók képzése (E-000818/2014/D012)

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék, hogy milyen módszerekkel tudják a munkahelyen megszerzett tudásukat, tapasztalataikat munkatársaiknak átadni. Megismertesse velük a munkahelyi belső oktatás során alkalmazható alapvető technikákat.

Óraszám: 32 óra

Belső oktatók továbbképzése (E-000818/2014/D013)

A képzés célja, hogy a résztvevők, a megszerzett prezentációs, kommunikációs, csoportvezetői, oktatásmódszertani ismeretek birtokában képesek legyenek ezen ismereteket hatékonyabban átadni.

Óraszám: 20 óra

Munkavédelmi képviselők alapképzése (E-000818/2014/D014)

A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat, kötelezettségeket és érdekeket.

Óraszám: 16 óra

Munkavédelmi képviselők továbbképzése (E-000818/2014/D015)

A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a mindenkor hatályos munkavédelmi törvény alapján, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat, kötelezettségeket és érdekeket.

Óraszám: 8 óra

  

Az engedélyezett képzési programok, intézményünk ügyfélszolgálatán is megtekinthetőek. 

  

Engedélyezett képzés neve

Engedélyezett képzés száma

Engedélyezett képzés időtartama

Táblázatkezelés

E-000818/2014/D001

32 óra

Szövegszerkesztés

E-000818/2014/D002

32 óra

Tárgyalástechnikai készségek fejlesztése

E-000818/2014/D003

20 óra

Munkaügyi ismeretek - Kiválasztás és interjútechnika

E-000818/2014/D004

20 óra

Hatékony feladatszervezéshez szükséges készségek fejlesztése

E-000818/2014/D005

24 óra

Érzékenyítő tréning

E-000818/2014/D006

16 óra

Esélyegyenlőségi képzés

E-000818/2014/D007

16 óra

Racionális vásárlói döntések, javak eredményes beszerzése

E-000818/2014/D008

24 óra

Vezetői GPS – A tudatos vezetők iránymutatója

E-000818/2014/D009

24 óra

Hatékony kommunikációs készségek fejlesztése

E-000818/2014/D010

24 óra

Hatékonyságnövelés az irodai környezetben

E-000818/2014/D011

24 óra

Belső oktatók képzése E-000818/2014/D012 32 óra
Belső oktatók továbbképzése E-000818/2014/D013 20 óra
Munkavédelmi képviselők alapképzése E-000818/2014/D014 16 óra
Munkavédelmi képviselők továbbképzése E-000818/2014/D015 8 óra